best free website templates
Addresa

Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o.
Študentská 1                    
Košice

Kontakty

Email: sagitta@sagitta-ke.sk         Phone: 055/6220609                     

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: od 8:30 do 17:30 
Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice, IČO: 36586579, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 15650/V DIČ:2021956519 IČ DPH: SK 2021956519
Telefón: +421 55 6220609, email sagitta@sagitta-ke.sk
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 055/6220 781 http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti-soi